För a

 

 

 

Om Etnologiska föreningen i Västsverige

Etnologiska föreningen i Västsverige är en ideell förening vars syfte är att främja kulturvetenskaplig, etnologisk forskning i och om Västsverige. Målet är att ge ut publikationer, understödja forskningsprojekt samt att stimulera vetenskapliga kontakter.

Föreningens syfte är att främja kulturvetenskaplig, etnologisk forskning i och om Västsverige. Målet är att ge ut publikationer, understödja forskningsprojekt samt att stimulera vetenskapliga kontakter.

 

Styrelsen består av:

Birgitta Skarin Frykman (ordförande)

Ninni Trossholmen (vice ordförande)

Fredrik Skott (sekreterare)

Lars-Erik Peterson (kassör)

Björn Ohlsson (programansvarig)

Christer Ahlberger

Lisa Wiklund

Lars Brink

Elias Mellander

 

 

 

Etnologiska föreningen

c/o Ninni  Trossholmen

Rördammsvägen 1

SE-475 32 Öckerö

 

 

e-post: info@etnologiskaforeningen.se

 

Tel: 031 967295 (Ninni Trossholmen)

Mobil: 0762 313125 (Ninni Trossholmen)


Vad kostar det att vara medlem?
Årsavgiften är endast 100 kronor och gäller ett kalenderår.

Du kan betala avgiften på följande vis:
1. Via postgiro 833318 - 9. Glöm ej att ange namn och adress!


Vad får jag för detta?
* Exklusiva erbjudanden på böcker som föreningen ger ut.
* Kallelser till de föreningskvällar.

* Delta i exkursioner som subventioneras av föreningen.


Varför skall jag bli medlem?
* Som medlem är du med och stödjer forskning och bokutgivning som

har med västsverige att göra.
* Du får möjlighet att lyssna till intressanta föredrag.

Allt detta får du för en mycket låg och förmånlig årsavgift!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ETNOLOGISKA FÖRENINGEN!

 

 

 

 

 

 

Välkomstsidan»

 

Böcker»
Här hittar du bokutbudet och kan beställa böcker.

 

Program»
Här kan du läsa mer om föreningens program och aktiviteter.

 

Föreningens histora»

 

 


Etnologiska föreningen

c/o Ninni Trossholmen

Rördammsvägen 1

SE-475 32 Öckerö

 

e-post:  info@etnologiskaforeningen.se

 

Tel: 031 967295 (Ninni Trossholmen)

Mobil: 0762 313125 (Ninni Trossholmen)

 

Blogg:http://blogg.etnologiskaforeningen.se/#home

 

Facebook:

www.facebook.com/Etnologiska.foreningen