För a

 

 

 

Etnologiska föreningen i Västsverige, historik

 

Etnologiska föreningen är en självständig, ideell förening som dock har etnologiska institutionen att tacka för sin tillkomst. Den dåvarande professorn Sven B. Ek erhöll nämligen ett tryckningsbidrag från Forskningrådsnämnden för att ge ut bearbetade seminarieuppsatser i lättillgänglig form.


Projektet bar namnet "Lokalhistorisk identitet". Tanken med projektet var att utveckla det som idag kallas universitetets tredje uppgift, nämligen att nå ut med forskningsresultaten till en bredare allmänhet. Att detta skulle bli en stor och svår uppgift var emellertid uppenbart. Klart var också att institutionen saknade personella resurser. Det var i den situationen föreningen bildades den 21 maj 1981 under ordförandeskap av Sven B. Ek. Föreningens syfte skulle vara att främja kulturvetenskaplig forskning i och om Västsverige. "Dess främsta mål är därvid att utge publikationer, understödja forskningsprojekt och stimulera vetenskapliga kontakter" heter det i stadgarna.


Redan år 1982 kom de första fyra böckerna i serien "Lokalhistorisk identitet", som nu är uppe i 12 titlar. År 1986 började föreningen ge ut "Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige" bestående av doktorsavhandlingar och annan lite tyngre litteratur. Den är nu uppe i 48 titlar. Skillnaden i antal utgivna böcker mellan de två serierna beror inte på att föreningen gjort en omprioritering. Skälen är helt och hållet ekonomiska. Det är lättare att finansiera en doktorsavhandling än en lokalhistorisk bok - paradoxalt nog. Föreningen har också en blygsam serie på engelska.


Den ideologiska grundidén förstärktes av föreläsningsverksamhet för allmänhet och riktat informationsarbete. Den första höstfesten år 1982 hade temat "Amatörforskning - etnologi, arbetarrörelsen - forskarsamhället", ett tema som har fortsatt aktualitet. Föreningens ständige sekreterare Lars Brink rapporterar hösten 1984 om att informationsmaterial har gått ut till LO-distriktet, PRO-distriktet, Hyresgästföreningen i Västra Sverige, ABF och Göteborgs hembygdsförbund. Senare vände sig föreningen till övriga studieförbund också. Två gånger hade föreningen offentliga föreläsningsserier på Stadsbiblioteket.


Många är de kända etnologer som under årens lopp har föreläst i föreningen. Bengt af Klintberg framträdde t.ex. första gången redan i början av 1983. Programverksamheten var då redan i full gång. Under årens gång avlöstes de talrika spännande gästföreläsarna av intressanta utflykter i de västsvenska landskapen men också Danmark. Teater och filmvisning har också stått på schemat. Serien "Kända etnologer" blev en generalmönstring av den svenska etnologin, med det ska också påpekas att doktoranderna tidigt drogs in i föreningens arbete, bland annat genom att presentera sina egna pågående arbeten. Första gången var 1983.


Föreningens aktivitetsstruktur har här presenterats skissartat. Det är historia, men en i hög rad levande historia.
Sven B. Ek

 

 

Håkan Andreasson har under många år varit en värdefull resurs för föreningen. Han har under årens lopp hjälpt många författare/forskare genom att arbeta med bokframställan, kontakter med tryckeri och sälja böcker i föreningen.

 

Håkan har numera eget företag där han arbetar med att producera böcker.

www.ascriptforlag.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Välkomstsidan»

 

Böcker»
Här hittar du bokutbudet och kan beställa böcker.

 

Program»
Här kan du läsa mer om föreningens program och aktiviteter.

 

Om föreningen»

 


Etnologiska föreningen

c/o Ninni Trossholmen

Rördammsvägen 1

SE-475 32 Öckerö

 

e-post:  info@etnologiskaforeningen.se

 

Tel: 031 967295 (Ninni Trossholmen)

Mobil: 0762 313125 (Ninni Trossholmen)

 

Blogg:

http://blogg.etnologiskaforeningen.se/#home

 

Facebook:

www.facebook.com/Etnologiska.foreningen

 

Sven B. Ek